Patents

Heya 2021, dirêjahiya pêlê heye51patentên derbasdar, di nav de14 patentên dahênanê û37 modelên bikêrhatî;xwedî dike8 copyright software

pn (3)
pn (1)
pn (2)